KONDOR


Vroegrijpheid

Kiemrust

Loofontwikkeling

Schilkleur

Vleeskleur

Knolvorm

Vlakheid van ogen

Grootte van de knollen

Opbrengst

Drogestofgehalte

Kooktype

Geschikt voor

Resistentie tegen bladrolvirus

Resistentie tegen A-virus

Resistentie tegen X-virus

Resistentie tegen Yn-virus

Resistentie tegen phytophthora (loof)

Resistentie tegen phytophthora (knol)

Wratziekte (fysio 1)

Schurft

Resistentie tegen stootblauw

= Middenvroeg tot middenlaat

= Lang

= Goed tot vrij goed

= Rood

= Lichtgeel

= Langovaal

= Middendiepogig

= Zeer groot

= Zeer hoog

= Laag

= Redelijk vastkokend

= Verse consumptie

= Matig resistent

= Resistent

= Matig resistent

= Matig resistent

= Matig resistent

= Redelijk resistent

= Resistent

= Tamelijk vatbaar

= Goede resistentie

kondor gebr-stam

Morphologische kenmerken

Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen - langovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; middendiepogig.
Lichtkiem - groot, conisch, sterke anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met matige anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes

Terug